ONZE INDUSTRIE KRING

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw vatten een kleine groep industrieëlen uit Doesburg het plan om een samenwerking aan te gaan. "Samenwerkende Industrie Doesburg" of kortweg "SID" was een feit.
Gekozen werd voor een stichtingsvorm en de benodigde formaliteiten werden geëffectueerd.

Oorspronkelijk werd bij de start de nadruk gelegd op het uitwisselen van personeel, dit om daar waar nodig het verloop hiervan zoveel mogelijk te beperken, de sociale gedachte was mede de opzet.

In een later stadium werden de activiteiten uitgebreid met contacten naar de Overheid en werd ook het educatieve aspect door middel van causerieën op de vergaderingen ingevoerd.
Ook bedrijfsbezoeken komen regelmatig aan de orde waaruit interessante contacten worden geboren. Ook is de SID vertegenwoordigd bij diverse belangenverenigingen zoals VNO/NCW, SIKOG, Lindus.

Eén van onze belangrijkste agendapunten op de vergaderingen is de "rondspraak" hetgeen niet wordt genotuleerd. Hierin wordt door iedereen zijn "keuken" belicht en de ideeën en suggesties die hieruit ontstaan zijn zeer waardevol.

Onze stichting is niet groot, gemiddeld 15 leden, maar de contacten en zelfs vriendschappen geven een bijzondere onderlinge band.