Doelstelling profielschets SID lid

Verantwoordelijk direktielid van een bedrijf in Doesburg (of directe omgeving).

 • omvang van een bedrijf met 10 of meer personeelsleden.
 • bedrijf heeft een commerciële doelstelling
 • bedrijf industrieel / dienstverlening
 • geen detailhandel
 • geen banken

In persoon bereid en in staat bij te dragen aan het doel van de SID

 • onderling contact
 • onderlinge uitwisseling
 • onderlinge samenwerken
 • behartigen belangen van mede leden
 • behartigen gemeenschappelijke belangen t.o.v. (semi) overheid en derden

Belangstelling voor bedrijfsrelevante ontwikkelingen in Doesburg

 • werkgelegenheid
 • industriegebied
 • infrastructuur
 • economische ontwikkelingen
 • toekomstplannen
 • subsidies
 • scholing

Bereid de vastgestelde contributie te voldoen

 

Bereid zogevraagd een bestuursfunctie binnen de SID te vervullen

 

Lid op persoonlijke titel (LOPT LID)

 • moet namens een bedrijf lid zijn gweest van de SID
 • moet toestemming hebben van het opvolgend lid van dat bedrijf
 • moet een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de SID
 • geen stemrecht
 • betaald contributie