Samenwerkende Industrie Doesburg

Welkom op de site van de Samenwerkende Industrie Doesburg, of kortweg SID. Op deze website vindt u meer informatie over de SID en haar leden.

De Vereniging:

De SID is een vereniging van industriele ondernemers met als doelen:

  • gezamelijke belangenbehartiging
  • overlegpartner zijn voor overheden
  • versterking van de onderlinge relatie

Het Lidmaatschap:

  • leden kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn die in de gemeente       Doesburg een onderneming uitoefenen als bedoeld in de doelstellling.

Loptleden: (lid op persoonlijke titel)

  • moeten namens een bedrijf lid zijn geweest van de SID en voldoen aan de criteria zoals gesteld in de doelstelling.

Leden:

  • de SID heeft momenteel 15 leden en streeft een actief wervingsbeleid na voor bedrijven die aan de gestelde criteria voldoen.

Bestuur:

  • Voorzitter: Dhr. R.E.Peters van Nijenhof, Keppelseweg 36, 6999 AR Hummelo, Tel. 06-12961533
  • Secretaris / Penningmeester: Dhr. B. Broeder, Veerpoortwal 24 6981 BS Doesburg
  • Lid: Dhr. H.Claus, Postbus 110, 6980 AC, Doesburg

De SID is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41048940.